Mer stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Ta del av fler stöd individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Mer stöd för individbaserad systematisk uppföljning i socialtjänsten

Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att skapa lokal och beprövad erfarenhet för att utveckla verksamheten och dess kvalitet. Nu finns en kortfattad broschyr om det mesta socialtjänsten behöver veta för att arbeta med systematisk uppföljning.

Stöd till socialtjänsten i hur man kan beskriva och mäta arbetet med enskilda individer, och sammanställa den informationen i syfte att analysera, utveckla och förbättra verksamheten. För personal som vill börja planera för att följa upp sin verksamhet finns ett nytt material med information om inledande steg när uppföljning planeras, en checklista för uppföljning i praktiken och vanliga frågor och svar.