www.ansvarsfullteknik.se Det här är ett verktyg som ger stöd för att göra den egna verksamheten mer ansvarsfull. Den som använder verktyget får själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt.

Testa verktyg för ansvarsfull teknikutveckling

Ansvarsfullteknik är ett verktyg som ger stöd för att göra den egna verksamheten mer ansvarsfull. Den som använder verktyget får själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt. Är ni teknikutvecklare och funderar över era insatser kring etik och hållbarhet? Då föreslår Komet att ni utforskar deras verktyg.

För ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) arbetar för att skapa goda förutsättningar för innovation och konkurrenskraft samtidigt som utvecklingen och spridningen av ny teknik sker tryggt, säkert och med ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Ansvarsfullteknik är ett verktyg som ger stöd för att göra den egna verksamheten mer ansvarsfull. Den som använder verktyget får själv utarbeta ett underlag som kan användas för att agera på ett tryggt sätt.

Verktyget leder fram till en konkret åtgärdslista och kan komma till användning flera gånger under arbetet med teknikutveckling.