att texta en film ökar filmens tillgänglighet

Texta dina filmer för ökad digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet är viktig då omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande.

Textning av filmer, gör filmen tillgänglig för fler. Det finns fler olika tjänster som kan hjälpa dig att texta dina filmer ett av dem är Amara. Ett verktyg där du enkelt kan texta och synka din text med din film. Amara är ett projekt som arbetar för att öka den digitala inkluderingen.

En introduktion till Amara (obs filmen är på engelska)

Som inspiration och för att ökad förståelse delar vi också de handböcker som Malmö stad har tagit fram. Handböckerna beskriver och ger bra tips på att texta och syntolka film för en ökad tillgänglighet.