Tillgång till sin Journal för ökad delaktighet och makt för kommunernas patienter

E-tjänsten Journalen gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvård och tandvård, via nätet och genom inloggning i 1177 Vårdguiden. Anteckningar från vårdbesök, information om vaccinationer, remisser, diagnoser, tandvård, läkemedel och provresultat har tidigare funnits tillgängliga via tjänsten Journalen som används av alla regioner.  

Nu har även kommunerna möjlighet att ge invånarna möjligheten att få ta del av sin kommunala journalinformation via 1177 Vårdguiden. Först ut är Västerås stad och kommunerna i Jönköpings län. 

Från och med januari visar Västerås stad journalinformation från alla verksamheter, och all hälso- och sjukvårdsdokumentation från samtliga yrkesroller.  

– För oss är det en självklarhet att invånarna ska få tillgång till även sin kommunala journal via 1177 Vårdguiden, säger Anne Almqvist digitaliseringsstrateg i Västerås stad. 

Kommunerna i Jönköpings län började i maj att visa journalinformation från elevhälsans medicinska insats.  

– Mottagandet har varit positivt hos elevhälsans personal. Vårdnadshavarna är också mycket positiva och tycker det är bra att alla vaccinationer och tillväxtdata nu finns samlad i e-tjänsten Journalen på 1177 Vårdguiden, säger projektledare Inga Jonzon Eriksson.

Här kan du läsa mer om nyheten och kommunerna som är först ut.  

Idag når alla patienter från 16 år Journalen via 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan ta del av journalinformation från de regioner som har infört tjänsten. Det är även möjligt för en förälder att ta del av sina barns journaler, när barnet fyller 13 år visas ingen information i tjänsten, om inte särskilt tillstånd beviljats från vården.  

Syftet med e-tjänsten Journalen är bland annat att bidra till patientens empowerment – egenmakt och delaktighet – men också att bidra till ökad vårdkvalitet och kostnadseffektivitet inom hälso- och sjukvården. De flesta patienter är positiva till att kunna läsa sin journal. De tycker att de har stor nytta av tjänsten, känner sig bättre förberedda inför sitt läkarbesök och mer informerade om sin egen hälsa. 2016 tog Inera fram en forskningsrapport “Journal via nätet – delaktighet för patienterna och oro hos personalen” som visar att patienterna är positiva och ser det som sin rättighet att kunna nå journalen via nätet.