Tillgänglig information om pågående smittspridning Här samlar vi information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglig information om pågående smittspridning

Myndigheten för delaktighet har samlat tillgänglig information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning.

Där kan du bland annat hitta stöd till dig som arbetar inom vård och omsorg, stöd för dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt arbete.