Tillitsbaserad Digitalisering

Tillitsbaserad digitalisering

Under 2019-2020 har Forum för Digitalisering genomfört en förstudie inom socialtjänsten om metoder och verktyg för digitalisering som utgår från tillitsbaserad styrning och ledning. 

Syftet med projektet var att utmana och vidareutveckla de metoder som finns inom digital utveckling genom att låta en tillitsbaserad styrmodell som Skönsmomodellen vara vägledande i utvecklingen av digitala stöd.

Resultatet av projektet är en modell för tillitsbaserad digitalisering som utvecklats i samarbete med personalen på ett äldreboende samt representanter hos kommunens ledning kring digitalisering inom vård- och omsorgsförvaltningen. Modellen kan användas för att få syn på och stärka personalens egna handlingsutrymme i digitaliseringsfrågor och digitaliseringsansvarigas olika processer för delaktighet i verksamhetsutveckling med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Förstudien är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls Kommun.

Prof. Katarina L Gidlund, Lisa Sällvin & Caroline Wallmark har arbetat med forskning och utveckling i projektet.