Välfärdsteknik mot framtiden. Hur e-tjänster kan öka delaktigheten

Tips på hur e-tjänster kan öka tillgänglighet

Webbseminariet Hur e-tjänster kan öka delaktigheten tog upp hur e-tjänster kan utformas så att så många som möjligt kan använda dem. Du tips får på hur e-tjänster kan bidra till att förbättra verksamheten och öka medborgarnas självständighet och digitala kunskaper. Helsingborgs stad, Skellefteå kommun och Stockholms stad pratar om vikten av samverkan med andra kommuner och hur digital kompetens ger ökad självständighet.

Webbseminarium producerat av Myndigheten för delaktighet

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för självständighet och delaktighet. E-tjänster i kommunen underlättar för medborgarna i många sammanhang. Därför är det bra om tjänsterna utformas så att så många som möjligt kan använda dem. Webbseminariet är en fördjupning av konferensen Välfärdsteknik mot framtiden.