Tips till personal för att hjälpa en person med kognitiv svikt med videosamtal

Tips för att underlätta videosamtal med personer som har kognitiv svikt

Ta del av de tips som forskarna Anna Swall och Lena Marmstål Hammar presenterar i en pdf – Tips till personal för att hjälpa en person med kognitiv svikt med videosamtal. Tips som beskriver vad du som personal kan tänka på för att förenkla för en individ med kognitiv svikt att genomföra ett videosamtal med sina anhöriga.

PDF en presenterar även tips som anhöriga har nytta av för att förenkla samtalet för personen med kognitiv svikt.