Trygghet och självständig, två kvinnor håller om varandrahet

Träffa Kompetenscenter Välfärdsteknik på Socialchefsdagarna

Ska du till Socialchefsdagarna i Malmö 24–26 november? Sveriges Kommuner och Regioner finns på plats! Kom och prata med oss och Kompetenscenter välfärdstekniks medarbetare Lena Dahlberg och Sandra West i SKRs monter, eller ta del av våra seminarier.

  • Förändringsledning och välfärdsteknik – visning av ny webbutbildning. När: 25 november klockan 13.15–13.45.
  • Hur bidrar Inera och SKR till digitalisering i socialtjänsten? På seminariet berättar representanter från SKR och Inera om hur SKR-koncernen tillsammans arbetar med kommunernas socialtjänst för att underlätta en digital transformation. SKR Kompetenscenter utgör en del i det stödet.  När: torsdag 25 november klockan 11.30. Medverkar gör Karin Bengtsson, Börje Shameti Lewin, Patrik Sundström Marta Nannskog, Eva Sahlén

Till SKRs övriga seminarier