Informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät

Trygghetslarm och annan utrusning påverkas när 2G- och 3G-näten avvecklas

När 2G- och 3G-näten släcks ned under de kommande fyra åren slutar en mängd utrustning att fungera. Vård och omsorg tillhör de verksamheter som berörs.

Senast i slutet av 2025 förväntas 2G (GSM)- och 3G-näten att ha fasats ut. Sveriges största telekomoperatör Telia planerar att släcka sitt 3G-nät 2023 och 2G-nätet 2025.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar just nu med informationsinsatser kring avvecklingen. Den 28 september 2021 anordnar PTS ett digitalt informationsmöte. Mer information och anmälan finns här.

Syftet med mötet är att telekomoperatörerna ska ta ansvar för situationen idag och i framtiden, så att slutanvändare inte blir utan uppkopplingsalternativ när avvecklingen sker. Genom evenemanget sprids information och kunskap om operatörernas avvecklingsplaner, och slutanvändare får möjlighet att vidta åtgärder för att hantera konsekvenserna av avvecklingen.

Anmälan till informationsmötet stänger den 26 september.

Några verksamheter där 2G-näten kan användas i olika kommunikationslösningar är inom vården, kollektivtrafiken (fordon och skyltar) och för el, vatten och avlopp.

Några användningsområden för 2G är i elmätare, trygghetslarm, eCall (nödsamtal genom nödnummer 112 från fordon till SOS Alarm) och olika konsumentprodukter.

Några exempel på användning av 2g-3g: Larmtelefoner, repeatrar (relästationer som återutsänder radiosignaler för täckning på längre avstånd), styrningsutrustning för portar och andra maskiner samt låsmekanismer.

Taltjänster kan också påverkas eftersom tal behöver gå via tekniken Volte, samtal över 4G, vilket ännu inte är så utbrett. Särskilt roaming, hur samtal hanteras när användaren passerar landsgränser, har en bit kvar vad gäller Volte. Användaren behöver också ha en terminal (mobiltelefon) som klarar tekniken.

För mer information, kontakta Pernilla Rydmark, handläggare på PTS: [email protected]