Sensorer i varberg

Trygghetssensorer underlättar för Varbergs kommun under pandemin

De trygghetssensorer som Varbergs kommun infört på ett demensboende är till stor nytta under coronapandemin. Sensorerna bidrar till färre tillsynsbesök både under natten och dagen. Dessutom behöver inte brukare med demenssjukdom få besök av personal i skyddsutrustning som kan upplevas som skrämmande mer än när det är absolut nödvändigt. Färre tillsynsbesök bidrar också till minskad risk för smittspridning.

Här kan du läsa om hur processen gick till, vilka aktörer som var inblandade och vilken nytta de ser för olika grupper.

Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar E-hälsomyndigheten nu berättelser från kommuner runt om i Sverige varav denna är en. Du hittar samtliga berättelser här.