Tecknad robothand

Två av tre deltagare gillade robothandsken visar ny studie.

Studien som publicerats i tidskriften Journal of Rehabilitation Medicine, presenterar nya data om Bioservo Technologies kraftförstärkande robothandskar, som har ett mjukt exoskelett. Fokus låg på handskarnas användbarhet i det dagliga livet samt deras effekt när det gäller att stärka handens grepp. Här hittar du hela artikeln och här kan du läsa abstract.  

Tio personer som fått en stroke och tio personer med sjukdomen multipel skleros, MS deltog i studien. Deltagarna använde handsken under sex veckor. Två tredjedelar av deltagarna som tyckte att de mjuka robothandskarna var användbara, särskilt de som hade mild funktionsnedsättning i handen och som vanligtvis kunde delta i vardagliga aktiviteter. 

Resultaten visar bland annat att de som ingick i studien kunde använda handsken för att hålla i saker under lång tid med ett fast grepp. Kritiken handlade bland annat om svårigheter med att öppna handen samt att handsken inte är användbar för finmotoriska rörelser.  

I en tidigare artikel om handsken, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neuroengineering and Rehabilitation framgår det att rehabilitering med handsken i hemmet leder till en bibehållen och förbättrad handfunktion hos personer med ryggmärgsskada. Neuroengineerin artikeln hittar du här

En tredje studie som publicerades i Plos One visar att handsken kan användas som ett hjälpmedel eller ett träningsredskap för att motverka försämring av handfunktionen vid åldrande. Plos one studien hittar du här.