skärmdump från UMO webbens första sida

UMO och Youmo – en webb om hälsa och relationer för unga

Umo.se är en webbplats om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 25 år. UMO finns för att ge unga bättre förutsättningar för en god hälsa och stärkt självkänsla. Tjänsten finansieras av kommuner och regioner i samverkan. 

Umo.se webben ska vara det självklara valet när unga söker information och dialog om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Det är de ungas perspektiv som står i fokus, ungas möjlighet att med kunskap skapa ett större handlingsutrymme för att fatta bra beslut om saker som rör det som känns viktigt i livet och som påverkar den egna hälsan. Mer om UMO på Ineras webb 

Allt innehåll produceras av en nationell redaktion, och arbetet följer en särskild kvalitetssäkringsprocess där innehållet granskas i flera led. 

Redaktionen har nära samverkan med landets ungdomsmottagningar. Webbplatsen är ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna. Här kan frågor besvaras som inte kräver ett fysiskt besök, men också motivera unga och göra det enklare för dem att besöka ungdomsmottagningen när det är nödvändigt. 

På UMO finns också en katalog över landets alla ungdomsmottagningar. Informationen hämtas från Hitta vård på 1177.se, så att informationen om mottagningarna är densamma på umo.se och 1177.se. 
På umo.se finns 

  • texter, filmer och bildspel inom alla UMO:s ämnesområden. 
  • UMO-podden, där unga diskuterar och delar med sig av egna erfarenheter 
  • Egna berättelser, där unga kan dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras 
  • Svara varandra, där unga har möjlighet att ställa en fråga eller ge ett svar till andra unga 
  • intervjuer med unga, om till exempel att hitta kärleken på nätet eller att leva i en hederskultur 
  • hänvisningar och länklistor till stöd och hjälp. 

Målet är att unga ska känna att umo.se är en sida för just dem, oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller i vilken del av landet du bor. 

UMO vill ge kunskap och möjlighet till reflektion för att unga ska kunna påverka sin situation – hemma, i relationer, i skolan eller på jobbet. Genom att känna till sina rättigheter och skyldigheter ökar möjligheten att själv bestämma hur du vill ha det. 

Starkt förtroende och hög kännedom 

Förtroendet för UMO är högt från den unga målgruppen, yrkesverksamma och andra organisationer som möter unga. I den senaste varumärkesmätningen från 2019 i en panel med unga mellan 15 och 25 år var kännedomen 87 procent. Det som uppskattas mest är att informationen är pålitlig och lätt att förstå, att man kan vara anonym samt att webbplatsen är ett alternativ till en riktig ungdomsmottagning. Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många som besöker umo.se varje månad. 

Umo.se ska vara tillgänglig för så många unga som möjligt. Mycket av innehållet finns också på på andra språk och lätt svenska för den som är ny i Sverige. Det innehållet finns samlat på youmo.se Här finns mer information om Youmo på Ineras webb

Under senare år har ett stort antal barn och unga på flykt kommit till Sverige. Precis som andra unga har de frågor om kroppen, sexualitet och relationer, och precis som andra unga har de rätt till information om dessa ämnen. Därför finns youmo.se , med texter, filmer, bildspel, berättelser från unga och frågor och svar. Ämnesområdena är kroppen, sexualitet, tobak, alkohol och droger, familj, psykisk hälsa, rättigheter och att söka hjälp. 

Allt innehåll på Youmo finns på sex språk: arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinska och lätt svenska. Innehållet är utformat av redaktörer tillsammans med målgruppen och med hjälp av sakkunniga. Materialet kommer från UMO, och är faktagranskat enligt en särskild kvalitetssäkringsprocess. Även översättningarna är kvalitetssäkrade och granskade av målgruppen för att passa i ton och stil.