Uppdrag om välfärdstekniks påverkan på verksamheter inom äldreomsorg

Uppdrag om välfärdstekniks påverkan på verksamheter inom äldreomsorg – Regeringen.se

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera användningen av välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Uppdraget innebär att Socialstyrelsen ska undersöka lokala erfarenheter av att införa välfärdstekniker, med fokus på resurseffektivitet och kvalitetsutveckling. Socialstyrelsen ska samarbeta med relevanta myndigheter och organisationer och har tilldelats 1,5 miljoner kronor för detta ändamål. Redovisning av uppdraget ska ske senast 1 september 2025.