eHälsa 2025

Uppföljning Vision e-hälsa 2025

Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på olika sätt

Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa under 2021. E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst beskriver därmed en fortsatt trend från 2020. Uppföljningen är ett regeringsuppdrag och ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

Digitala kontaktvägar används alltmer

Under pandemin har digitala kontaktvägar börjat användas i större utsträckning. Exempelvis har andelen kommuner som erbjuder nattillsyn med digital teknik hemma hos äldre ökat. Med en trygghetskamera kan omsorgspersonalen göra tillsyn utan att besöka personen i fråga.

Rapporten “Uppföljning Vision e-hälsa 2025” bygger på data för år 2021 från myndigheter och andra nationella och internationella organisationer. Uppföljningen är gjord utifrån ett indikatorbaserat ramverk för Vision e-hälsa 2025 som E-hälsomyndigheten har utvecklat.