Människor sitter på klippan och tittar ut mot havet och solnedgången. Uppföljningsmodell för livskvalitet i kommuner RISE

Uppföljningsmodell för livskvalitet i kommuner

Uppföljningsmodell för livskvalitet i kommuner

RISE utvecklar ett mätverktyg och en uppföljningsmodell för livskvalitet i samarbete med Helsingborgs stad. Målet är att utveckla ett mätverktyg för ett mer välriktat, nyanserat och ändamålsenligt beslutsunderlag för prioritering av insatser mot ökad och mer jämlik livskvalitet för alla Helsingborgare.

Helsingborgs livskvalitetsprogram

Livskvalitetsprogrammet är Helsingborgs stads program för hållbar utveckling. Det sätter människan i centrum och fokuserar på att förbättra de förutsättningar som vi människor behöver för att må bra.

Mot bakgrund av införandet av Helsingborgs livskvalitetsprogram efterfrågas en uppföljningsmodell av livskvalitet som bryter ny mark. Genom RISE mättekniska expertis utvecklas nu en uppföljningsmodell som ska vara forskningsbaserad, bygga på principer för kvalitetssäkrade mätningar och erbjuda ett förbättrat, nyanserat beslutsunderlag för insatser mot ökad och mer jämlik livskvalitet i Helsingborgs stad. Detta för att underlätta verksamhetsplanering för politiker och tjänstepersoner så att stadens verksamheter kan styra mot målsättningen att öka livskvaliteten för Helsingborgarna. Uppföljningsmodellen ska även lägga grunden för ett överskådligt, användarvänligt och kommunikativt verktyg som kan bidra till nationell och internationell jämförelse av människors livskvalitet.