upphandlingsmyndigheten.se

Upphandla med dialog, flexibilitet och samverkan

Hur kan offentlig sektor och leverantörer samverka och ha dialog inför en upphandling, för att tillsammans ta fram innovativa och hållbara lösningar? Se Upphandlingsmyndighetens vlogg.

Maria Öhman Strateg med inriktning innovation och Rasmus Liljeberg upphandlingsjurist