Upphandlingsmyndigheten Lagar och regler om tillgänglighet

Upphandla tillgängligt!

Upphandlande myndigheter ska i vissa fall ställa krav på tillgänglighet. Såväl upphandlingsstrategin som FN:s konvention betonar att det är viktigt att upphandlande myndigheter och enheter i ett tidigt skede av inköpsprocessen använder sig av principen om universell utformning. Det vill säga att tänka strategiskt för att säkerställa att det som köps in kan användas av så många som möjligt och inte på förhand utesluter vissa användare. 

Ulrika Gani Myndigheten för delaktighet och Ellinor Triay Strömvall Upphandlingsmyndigheten

Universell design är att i utveckling och design ta hänsyn till människors olika behov och förutsättningar. Alla ska i största möjliga utsträckning kunna använda produkter, miljöer, program och tjänster utan behov av anpassning eller specialutformning. En bättre funktion och utformning av tjänster i samhället gynnar alla, inte bara personer med funktionsnedsättning.

Lär dig mer om att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället för alla oavsett funktionsförmåga. Se Upphandlingsmyndightens webbinarium om tillgänglighet vid upphandling,ett samarbete med Myndigheten för delaktighet. Du får ta del av hur vi skapar ett samhälle för alla genom att ställa krav på tillgänglighet på varor och tjänster som myndigheter, kommuner och regioner köper in. Vad säger lagen om offentlig upphandling (LOU) och vad finns det för stöd?