upphandling för att stödja innovation Upphandlingsmyndigheten

Upphandling för att stödja innovation

I syfte att ta få en uppdaterad bild av nuläget för innovationsupphandling i Sverige har Upphandlingsmyndigheten gett Governo i uppdrag att genomföra en studie av befintlig forskning på området, projektfinansiering av innovationsupphandling och utvecklingen av beställarnätverk som idag är aktiva. Utöver detta finns i rapporten till exempel en beskrivning av hur innovationsupphandling har uppstått och utvecklats, en samlad analys med extra fokus på samverkan samt Governos slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete på området.