Tecknad Robot med hjärtan

Upplevd säkerhet i social människa-robotinteraktion

Så kan robotar vinna människors tillit

I Forskning.se kan du läsa om avhandlingen Perceived Safety in Social Human-Robot Interaction

Robotarna är på frammarsch. Smarta högtalare, robotdammsugare och självkörande bilar är alla exempel på sociala robotar – en typ av robot som alla människor kan interagera och kommunicera med. I det samspelet är det viktigt att roboten inte bara är säker rent tekniskt. Vi behöver också känna oss trygga med robotens beteende.

– Upplevd trygghet är lika viktig som fysisk säkerhet. Känner vi oss inte trygga med en robot kommer vi inte att använda den, säger Neziha Akalin som nyligen har disputerat i datavetenskap vid Örebro universitet.

Resultaten visar att det främst är sex faktorer som avgör om studiedeltagarna kände sig trygga i samspelet:

  • känsla av trygghet
  • känsla av kontroll
  • tillit till att roboten inte kommer att skada och är kompetent att utföra sin uppgift
  • förutsägbarhet
  • erfarenhet av robotar
  • interaktionens sammanhang