Stenbron i Karlstad

Upplevelseverkstad i Karlstad ger fördjupad förståelse hos medarbetarna!

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att behöva hjälp. Genom att uppleva hur det är att ha en nedsättning av funktioner och hur det påverkar vardagen har Karlstad kommuns medarbetare fått en fördjupad förståelse för hur det är att inte klara det man vill på egen hand.

Upplevelseverkstaden består av ett antal upplevelser i form av olika koncept som tagits fram. Medarbetare har ”checkat in” på verkstaden och har under ledning av personalen i verkstaden varvat olika upplevelser med diskussion och reflektion. Här kan du läsa mer om deras erfarenheter

Verksamhetschef Lars-Göran Melin berättar om varför Karlstad arbetar med upplevelseverkstad

Det här har arbetet lett fram till

Väldigt positiv respons från i princip alla som varit på Upplevelseverkstaden. Det har varit uppskattat att få möjlighet att prova på hur olika funktionsnedsättningar påverkar det man vill göra och hur det känns att vara beroende av andra. Medarbetarna har fått en bättre förståelse för hur viktigt det är med känslan av att vara självständig.

Karlstad kommun kommer som modellkommun att skapa nya upplevelser i syfte att stärka utvecklingen av det personcentrerade arbetssättet och tydliggöra nyttan med att använda välfärdsteknik.

De viktigaste slutsatserna

En upplevelseverkstad kan göras på olika sätt. Det viktiga är att utgå från den egna verksamheten och vad syftet med att skapa en upplevelseverkstad är. När verksamheten ska välfärdsteknik fungerar en upplevelseverkstad mycket bra. Om medarbetarna får uppleva känslan av att inte klara sig på egen hand, kan de bli tryggare i att våga prova arbetssätt som möjliggör ökad självständighet. Det skapar förutsättningar att föra en dialog om vad som är viktigt för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Mer om SKRs modellkommuner hittar du här