Eslövs kommuns utbildningsportal för vård och omsorg

Utbildningsportal för vård och omsorg i Eslövs kommun

Inspireras av Eslövs kommuns utbildningsportal, där ett flertal av utbildningarna är tillgängliga för alla. Denna portal är en samling webbutbildningar för medarbetare inom vård och omsorg. Här finns både inköpta utbildningar, internt producerade utbildningar samt externa utbildningar från myndigheter och liknande.