Utbudsplatsens logga

Utbudsplatsen

På Utbudsplatsen hittar du produkter eller lösningar som riktar sig mot vård, omsorg och socialtjänst. Leverantörer presenterar sin tjänster för att göra det enklare att se vilka möjligheter som finns på marknaden och vad som kan bidra till att göra omställningen från analog och fysisk till digital och på distans. Det kan röra sig om digitala hjälpmedel, anhörigstöd, läkemedelshantering, trygghetsskapande teknik och mycket mer. – Till Utbudsplatsen

Utbudsplatsen är ett samarbete mellan IT&TelekomföretagenSwedish Medtech, Medtech4Health – strategiskt innovationsprogram