Utvecklingen inom välfärdsteknik har bromsat in

Utvecklingen inom välfärdsteknik har bromsat in – Socialstyrelsen

Digitalisering och användande av ny teknik inom välfärden fortsätter att gå framåt på många områden. Men under de senaste åren har utvecklingen varit ojämn med markanta nedgångar av viss välfärdsteknik 2023. Det framkommer i Socialstyrelsens senaste uppföljning av utvecklingen inom e-hälsa och välfärdsteknik.