Samtals deltagarna i video samtal om Vad utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen kom fram till

Vad kom utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen fram till?

Här kan du se ett seminarium om den statliga utredningen, Välfärdsteknik i äldreomsorgen som SNS genomfört en utredning där Peter Larsson var särskild utredare. Utredningen skulle titta på vilka hinder som finns för bredare användning av välfärdsteknik, lämna förslag på lagändringar och hur förändrat stöd och styrning skulle kunna se ut. 

Själva kontentan i utredningen är att välfärdsteknik kan bidra till att äldreomsorgen blir mer professionell och hänger ihop bättre med hälso- och sjukvården. Äldreomsorg och vård av äldre borde bli Hälsa och omsorg om äldre. 

Några förslag utredningen för fram är 

  • Lagändringar både i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen som på ett tydligt sätt gör det möjligt att ge vård och omsorg till människor med nedsatt beslutsförmåga.  
  • Kompetensförsörjningen behöver ses över inom äldreomsorgen på samma sätt som man gör för sjukvården och titta på hur ett standardiserat fördjupningsprogram skulle kunna se ut.  
  • Utbyggd välfärdsteknik kräver robusta bredband, utredningen lyfter och ger sitt stöd till de förslag som Bredbandsforum kommit med. 
  • En nationell samordning behöver bli tydligare bland annat genom att DIGG ges ett tydligare uppdrag att samverka med kommuner och rätt att ge föreskrifter. 
  • Att ge Vinnova i uppdrag att se över affärsmodeller för upphandling, stöd och stimulans. 

De första 25 minuterna berätta Peter Larsson om utredningen och vad den kommit fram till. Därefter följer ett samtal om framgångsfaktorer, bredare införande, framtidsplaner och mycket annat mellan 

  • Peter Larsson, seniorrådgivare, Sveriges Ingenjörer och regeringens särskilde utredare i Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen 
  • Ejja Häman Aktell, chef för äldreomsorg, Skellefteå kommun 
  • Erik Slottner (KD), äldre- och trygghetsborgarråd, Stockholms stad 
  • Malin Sölsnaes, chef för äldreomsorg, Atea 
  • Seminariet leds av Adrian Ekström, projektledare, SNS
Presentation utredningen om välfärdsteknik och samtal om äldreomsorgen