Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering Huvudprocess

Vägledning för IoT-tjänster – från behov till realisering

Vägledningen ger dig konkret stöd i hur din organisation på ett systematiskt sätt kan arbeta från initialt behov fram till en etablerad och använd IoT-tjänst.

Vägledningen uppdelad i två delar

Vägledningen är uppdelad i två separata delar; en kärnprocess som fokuserar på huvudflödet (delprocesserna Identifiera, Specificera och planera samt Realisera och följa upp) och en stödprocess som fokuserar på robust och säker IoT samt informationssäkerhet. I respektive process finns också beskrivet hur synkronisering sker mellan dessa två flöden.

I kärnprocessen finns färre aktiviteter beskrivna, men varje aktivitet har omfattande textuell beskrivning. Stödprocessen är mer detaljerat beskriven i form av aktiviteter, men kortare beskrivning i text finns också kopplad till varje aktivitet.

Presentation av vägledningen vid konferens 15 mars

Den 15 mars står Göteborgs stad värd för konferensen IoT – välfärdsplattformar och tjänster för smartare samhällsservice. I ett samarrangemang med SKR, Upphandlingsmyndigheten och Svenska Stadsnätsföreningen kommer vägledningen att presenteras och aktuella initiativ både på EU-nivå och lokal nivå att belysas.

Program och anmälan Sista dag att anmäla 8 mars

– Syftet med vägledningen är att uppmuntra kommuner och regioner att arbeta med IoT. Flera kommuner använder det redan i stor utsträckning men med den här vägledningen vill vi underlätta ytterligare för att utveckla säkra och robusta tjänster, säger Bo Baudin, projektkooordinator på SKR.