Rapporten Vägledning för socialtjänsten vi användning av molntjänster

Vägledning för socialtjänsten vid användning av molntjänster

I SKRs rapport Vägledning för socialtjänsten vid användning av molntjänster ges rekommendationer för verksamheter inom socialtjänsten som överväger att använda eller upphandla en molntjänst. Rekommendationerna syftar till att uppmärksamma och fånga in risker för en molntjänst som ska vägas in i den sammantagna bedömningen att använda eller upphandla tjänsten. Det erinras att varje molntjänst är unik. Riskbilden kan därmed skilja sig åt väsentligen mellan olika tjänster. Av SKR:s ställningstagande om informationshantering i molntjänster framgår bl.a. att kommuner och regioner rekommenderas att noga analysera risker, särskilt för information av känslig karaktär som kan omfattas av sekretess, i samband med informationshantering i molntjänst som kontrolleras av ägare i annat land. På SKR:s webb hittar du fler vägledningar för att analysera frågor om juridik och säkerhet för molntjänster.