SKR vägledning Upphandling av välfärdsteknik 3.0

Vägledning för upphandling av välfärdsteknik

Beställarnätverk välfärdsteknik har tagit fram en vägledning för upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen är tänkt att användas av både verksamhetsföreträdare och upphandlare. 

Upphandlingsprocessen är en väsentlig del när det handlar om välfärdsteknik, både för grundläggande förutsättningar som infrastruktur och för specifika tjänster. Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna erfarenheter och tolkningar av behov vid upphandling. 

Vägledningen innehåller tre delar: Förbereda, Upphandla och Realisera. För varje del redovisas olika steg som den upphandlande kommunen behöver gå igenom, med olika frågor som kan ställas för att så småningom få fram ett bra upphandlingsunderlag. Det gäller att komma ihåg att den upphandlande myndigheten ska utgå från behoven (som svarar på frågan varför) och vilken funktion som är önskvärd (svarar på frågan vad), medan lösningen ska lämnas till leverantören. Till pdf Upphandling av välfärdsteknik 3.0.