Skärmdump från Nordens välfärdscenter Välfärd i glest befolkade områden – organisering av socialtjänst och vård

Välfärd i glest befolkade områden – organisering av socialtjänst och vård. Webbinarium 10 december

Nordens välfärdscenter organiserar ett webbinarium den 10 december 10.00 – 16.10 i samarbete med Nordregio och Glesbygdsmedicinskt centrum. Den ingår i Nordiska ministerrådets ordförandeskap år 2020 för Danmark, Grönland och Färöarna.

En av de största utmaningarna i glest befolkade områden i Norden är att kunna rekrytera och behålla personal inom socialtjänst och vård. Behoven och utmaningarna är stora. Samtidigt finns det goda lösningar som bidrar till en hållbar välfärd i glest befolkade områden. Om detta handlar den digitala konferensen Velfærd i tyndt befolkede områder – organisering af social- og sundhedstjenester.

Särskilt inbjudna är representanter från nordiska nationella kommunförbund – både för att presentera exempel på vad som görs i det egna landet och för att delta i ett fördjupande samtal.

I ett av samtalen lyfter konferensen frågan om vilken effekt och påverkan distanslösningar inom offentlig sektor har på rekrytering och kompetensförsörjning i glest befolkade områden. Då deltar bland andra representanter från tre regioner: Eksote i Finland, Nordjylland i Danmark och Sogn og Fjordane i Norge.

Detta och fler punkter kan du läsa om i programmet. Moderator är Morten Hyllegaard. Han arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling i offentlig sektor över hela Skandinavien och deltar ofta i sammanhang kring utveckling av välfärd.