Digitala tjänster och kommunikation

Välfärden behöver en digital satsning

Pandemin visar att välfärden behöver en digital satsning

För att få långsiktiga och jämlika effekter av digitaliseringen i hela landet och för att socialtjänsten ska kunna utvecklas ytterligare, krävs en nationell satsning. Den 31 oktober publicerade SKR en debattartikel i DN som du hittar på SKRs webb.

Pandemin har fått fart på utvecklingen när digitala lösningar har varit det enda hållbara alternativet. Kommunerna och regioner har fortsatt omställning och digital utveckling av sina verksamheter, men omställningen begränsas av juridiska och tekniska förutsättningar och av kommunernas resurser. För att kunna ta nästa steg behövs ett delat ansvar för utvecklingen. Detta kan varken etableras eller finansieras av kommuner och regioner. Staten behöver ta ansvar för en nationell digital infrastruktur, för full utbyggnad av bredband och för principer och standarder för digitala samhällstjänster.

PwC har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner gjort en uppskattning av kostnaden för att digitalisera socialtjänsten, som ett exempel. Enbart de tekniska investeringar som krävs uppskattas till totalt 14,5 miljarder kronor.