Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt Ur personalens och individens eget perspektiv

Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt

Sedan mer än tio år tillbaka arrangerar GR varje år en demenskonferens. I år genomfördes konferensen för första gången digitalt. Nu kan du ta del av filmade föreläsningar och en skriftlig konferensrapport från årets demenskonferens som arrangerades den 13 november.

GR:s Karin Westberg, utbildningsledare inom äldreområdet,
inledde med att välkomna alla ute i etern. Temat för konferenser var Välfärdsteknik för äldre personer med kognitiv svikt – ur personalens och individens eget perspektiv.