Bilder från olika programpunkter i seminariet

Välfärdsteknik mot framtiden – att ta nästa steg och utveckla arbetet

HÄR kan du se Myndigheten för delaktighets konferens som livesändes den 14 oktober. På konferensen tog man upp konkreta tips och idéer på hur välfärdsteknik blir en naturlig del av verksamheten. Digitala möten, tillsyn med kamera eller att handla via internet är vanligare inslag i vård- och omsorgsarbetet. Konferensen lyfte juridiska utmaningar som kan finnas med välfärdsteknik. Man pratade också om vilka stöd som finns och vad som är bra att tänka på vid upphandling av välfärdsteknik.  Några kommuner delade dessutom med sig av sina erfarenheter.