Skärmdump från Socialstyelsens webbsida om välfärdsteknik

Välfärdsteknik på socialstyrelsen

På Socialstyrelsens webb hittar du mycket matnyttigt att använda i er verksamhetsutveckling. Bland annat så är deras sida om Välfärdsteknik uppdaterad. Där hittar du förutom information om , även länkar till utbildningar, Socialstyrelsens enkät och mycket mer.