AllAgedHub Matcharenan 2022

Välfärdsteknik sökes

AllAgedHub arrangerar Matcharenan där kommuner i Göteborgsregionen publicerar sina behov och leverantörer kan matcha dem

Sökes – Välfärdstekniska lösningar som matchar kommunernas utmaningar och behov

På matcharenan är 5 behov publicerade

  • Öka möjlighet till kommunikation
  • Skapa begriplighet och förutsägbarhet
  • Tillgänglig och strukturerad information
  • Digitala tillsynsbesök
  • Motverka risk att gå vilse (boende med demens och nedsatt orienteringsförmåga)

Hur går matchningsprocessen till?

  • Kommunernas behovsformuleringar publiceras 25 maj och finns tillgängliga fram tills 8 juni 2022.
  • Företag fyller i formulär där de presenterar sin lösning och vilket av de publicerade behoven lösningen möter. Lösningen ska finnas att tillgå på marknaden alternativt vara under utveckling och finnas på marknaden inom kort.
  • AllAgeHub informerar kommunen vilka företag och lösningar som matchar formulerat behov.
  • Kommunen väljer ut olika företag som de kontaktar inför nästa steg, fortsatt dialog, som i sin tur kan leda till ett test av företagets produkt/tjänst.
  • AllAgeHub kontaktar företag som kommunen ej valt att gå vidare med samt företag som har lösningar som ej matchar behovet.