Välfärdsteknikens värden – en slutrapport

Välfärdsteknikens värden – en slutrapport | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Hur motiverar olika aktörer inom äldreomsorgen användningen av välfärdsteknik? Och hur påverkar en specifik välfärdsteknik, trygghetslarmet, värden relaterade till omsorg och hur förändras personalens arbetssätt genom teknikanvändning?

Projektet Välfärdsteknikens värden genomfördes i samarbete mellan FoU i Väst och Göteborgs universitet. Uppdraget var att utföra ett forskningsprojekt med en forskningsplan fokuserad på värden associerade med användningen av välfärdsteknik.

Under 2020–2021 genomfördes 44 intervjuer med omsorgspersonal, avdelningschefer och personer som arbetar i en stödfunktion (planerare, metod- och verksamhetsutvecklare, omsorgshandläggare och digitaliseringsstrateger) i äldreomsorgen i tre kommuner i Göteborgsregionen. Observationer av omsorgspersonal på ett äldreboende gjordes också.

Läs mer genom att klicka på länken.