skärmdump från Nordens välfärdcenters webb. Välfärdsteknik an bryta farlig isolering

Välfärdsteknologi kan bryta farlig ensamhet

Nordens välfärdscentrum arbetar med bland annat med att främja Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden där det lyfts erfarenheter och arbeten hur välfärdsteknologi kan bryta ensamhet.

Social isolation och ofrivillig ensamhet orsakar stora problem för individer. Välfärdsteknologi kan vara lösningen för många. Flera regioner och kommuner runt om i Norden erbjuder olika aktiviteter för att hjälpa människor att bryta social isolation. Läs mer om vilka aktiviteter och de rekommendatuoner samt tips som Nordensvälfärdscentrum tagit fram i arbetet med hur Välfärdsteknologi kan bryta farlig ensamhet på deras webb.