Ny versjon av Velferdsteknologiens ABC

Välfärdsteknologiens ABC

Norska KS (Norska kommuners intresseorganisation) har släppt en ny version av Velferdsteknologiens ABC . Det är ett nytt innehåll som är framtaget av forskare på Universitetet i Agder. Materialet är indelat i fem ämnen, innehåller även en resursbank med hänvisningar till kvick guider, rapporter och föreläsningar.