Välkommen till: AI i vård och omsorg – En digital introduktionsutbildning

AI i vård och omsorg – En introduktionsutbildning – 2022 – Medtech4Health

Introduktionsutbildningen – AI i vård och omsorg – är till för dig som är nyfiken på och vill lära lite mer om AI. Vad det är i allmänhet och vilka möjligheter det kan finnas med AI inom vård och omsorg i synnerhet. Utbildningsmaterialet är en blandning av intervjuer, texter, filmer, ljudklipp och reflektionsfrågor. Efter genomgången utbildning kommer du få rekommendationer om fördjupad utbildning om AI.

Ett avsnitt tar cirka 20 minuter att gå igenom. Materialet innehåller också tips på fördjupning, stöd för workshops och förslag till fortsatt lärande.

Det finns möjlighet att använda utbildningen i workshops där man kan samlas, tex i ett arbetsgrupp, och diskutera de reflektionsfrågor som finns i slutet av varje avsnitt. Inga förkunskaper krävs. Utbildningen är digital så du kan gå igenom den när och var du vill bara du har internet och en telefon, surfplatta eller dator.