AllAgedHub Välkommen till en workshop om test av välfärdsteknik!

Välkommen till en workshop om test av välfärdsteknik!

Jobbar du med välfärdsteknik?
Är du intresserad av vilka behov kommunala verksamheter söker lösningar på?
Har du förslag på lösningar som kan testas i Testbädden AllAgeHubs testmiljöer?


Varmt välkommen att delta på vår digitala workshop den 3 juni 9:00-12:00!
På Testbädden AllAgeHubs* workshop vill vi skapa dialog mellan behovsägare och företag som kan
erbjuda lösningar för test inom välfärdsteknikområdet. Så långt vi vet är detta första gången som det
norska konceptet leverantörskonferens testas i Sverige och workshopen den 3 juni blir då ett svenskt
pilottest av konceptet.
Programmet är under utveckling men kommer ge utrymme för:

  • Kort inledning från Upphandlingsmyndigheten och IToTelekomföretagen – Leverantörskonferens – Hur funkar det?
  • Presentation av Testbädden AllAgeHub – Hur funkar den?
  • Presentation av användaridentifierade behov från Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer
  • Möjlighet för företag att presentera lösningar (öppen presentation)
  • Möjlighet för företag att presentera lösningar direkt till behovsägaren (enskilt)
  • Diskussion/återkoppling kring formerna för leverantörsdialog – Hur går vi vidare?
  • Workshopen vänder sig primärt till företag inom välfärdsteknikområdet men alla med intresse för området inom offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi är varmt välkomna att delta.

Följ uppdateringarna av programmet och anmäl dig på allagehub.se/workshop

Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden *AllAgeHub med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer.