Välkommen till vårens erfarenhetsutbyten mellan verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen!

Välkommen till vårens erfarenhetsutbyten mellan verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen! – Socialstyrelsen

Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, bjuds in till åtta digitala möten på olika teman under våren där du kan byta erfarenheter med andra som jobbar med samma frågor.

Mötena utgår från olika aktuella teman och sker digitalt. Du väljer de teman som är aktuella för dig. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan ansluter direkt via Teams-länk.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till dessa erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhets- eller kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • utbyta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Boka in mötena redan nu i din kalender!

Nedan hittar du vårens åtta mötestillfällen på olika teman.

13 februari 2024

Läs mer och delta i digitala mötet om evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen

5 mars 2024

Läs mer och delta i digitala mötet om att dela upp arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten 

12 mars 2024

Läs mer och delta vid digitala mötet om frågor om mat och måltider för äldre

16 april 2023

Läs mer och delta i digitala mötet om att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete

23 april 2023

Läs mer och delta i digitala mötet om teambaserat arbetssätt

21 maj 2023

Läs mer och delta i digitala mötet om att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling

29 maj 2024

Läs mer och delta i digitala mötet om egenvård inom äldreomsorgen 

11 juni 2024

Läs mer och delta i utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen