Welcome to our final conference

Vård och omsorg på distans (VOPD) summerar 3,5 års erfarenheter


Glesbygdsmedicinskt centrum – Västerbottenregionen i Storuman tillsammans med projektpartnern Nordens välfärdscentrum välkomnar till VOPD-konferensen The shape of healthcare and care to come Healthcare and care through distance spanning solutions final conference. Den 25th mars kl. 11:15-15:15 .

Konferensen kommer att dela med sig av de erfarenheter som projektet byggt genom arbetet de genomfört under 3,5 år men också hur de fortsättningsvis ska använda all den erfarenheten och kunskapen med sig in i det fortsatta arbetet.