Vård- och omsorgskollen

Vård-och omsorgskollen – ett verktyg för personcentrerad uppföljning

Vård- och omsorgskollen

Tidigare Webbkollen är ett trygghetsskapande samtal som möjliggör uppföljning av din verksamhet. Samtalet fokuserar på personens upplevelse av trygghet och erfarenhet av kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet, samordning inom vård och omsorg.

Vård-och omsorgskollen används som ett kliniskt verktyg, men är också ett komplement till andra nationella enkäter för att följa upp verksamheter inom vård-och omsorg. Att svara skriftligt på ett stort antal frågor passar inte alla. Det kan till exempel vara personer som har svårt att formulera svar i skrift eller som inte själva tar initiativ till att ge återkoppling till vård och omsorg. Då kan uppföljning via telefon eller ett fysiskt möte fungera bättre. Personalen ställer några enkla frågor som sedan registreras i systemet och ingår i den kontinuerliga uppföljningen.

Läs mer om Vård- och omsorgskollen på SKRs webb