Vården behöver ansvara för information om patienterna

Vården behöver ansvara för information om patienterna | SKR

Det är viktigt att säker delning av patientdata kan underlättas inom EES, men det kan göras utan att staten tar över huvudmännens ansvar för patientdata och journaler i Sverige.

Den statliga utredningen om patientöversikter föreslår stora förändringar när det gäller ansvar och delning av patientuppgifter inom Sverige och EES. SKR är positiva till säker delning av data mellan EES-länder men anser att utredningens förslag går för långt och rekommenderar regeringen att avvakta beslut innan EU-kommissionen tagit ställning. SKR anser också att patientdata och delning av data mellan vårdgivare i Sverige fortsatt ska vara huvudmännens ansvar.

– Patientens tillgång till sina egna hälsodata och möjlighet att enkelt dela den med hälso- och sjukvården är viktig för att patienten ska kunna vara aktiv och involverad i sin egen vård, det ökar patientsäkerheten och bidrar till forskning och utveckling. De möjligheterna finns i dag i Sverige, men behöver underlättas även när patienter söker vård i andra länder, säger Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).