Hemvårdspersonal och en äldre person använder en smart telefon tillsammans. Så påverkas vården när den flyttar in i våra hem

Vården flyttar in i våra hem

Så påverkas vården när den flyttar in i våra hem

En stor del av framtidens vård och omsorg kommer att ske i hemmet. Digitaliseringen spelar en viktig roll, men är långt ifrån den enda parametern att ta hänsyn till vid omställningen.

Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som antalet händer i äldreomsorgen minskar. Det är en svår ekvation att få ihop och för att lösa situationen krävs nytänk. Digitalisering gör det möjligt att delvis flytta över vården till hemmet, men frågan är hur detta görs på bästa sätt med individen och dennes behov och önskemål i fokus.

Prevention möjliggörs av digitalisering

Digitaliseringen kan spela en viktig roll redan i det preventiva arbetet. I dag är det endast några få procent av sjukvårdsbudgeten som läggs på att förebygga sjukdom och ohälsa, trots att det är så viktigt för folkhälsan.

RISE bygger systemdemonstrator

Det är många parametrar att ta hänsyn till när man planerar framtidens vård och omsorg. För att kunna studera helheten är RISE i färd med att bygga en systemdemonstrator där man tar hänsyn till olika dimensioner som exempelvis organisation, upphandling, juridiska lagrum, fysisk miljö och digitalisering. Detta kan inte göras i laboratorier utan kräver att man är ute i skarp miljö och flera samarbeten med kommuner och regioner är redan på gång.

I arbetet har RISE stor nytta av sin bredd, sin tvärdisciplinära approach samt sin position som neutral part.

– Vi är möjliggörare med 360-gradersperspektiv och vi lutar oss alltid mot forskning och evidens, säger Joakim Börjesson.

– Det är många parter som behöver komma samman i ett sådant här projekt och då är det viktigt att det finns en part som inte har en egen agenda utan står neutral. Den naturliga parten är vi, tillägger Camilla Evensson.