Vårdens digitalisering kräver stora investeringar

Vårdens digitalisering kräver stora investeringar | SKR

Satsning på digital infrastruktur i vården måste utgå ifrån patientens behov och bygga vidare på det som regionerna redan investerat och utvecklat under många år.

Samhället, invånare och medarbetare ska kunna förvänta sig att digitala tjänster som är självklara i vardagen ska finnas även inom vården. Hälso- och sjukvårdsinformation ska alltid vara tillgänglig för de som behöver den.

Man ska enkelt kunna ta del av sin vårdinformation var man än befinner sig – hemma lika väl som på jobbet eller på bussen. Även att komma i kontakt med hälso- och sjukvården ska vara enkelt.

Genom större samverkan mellan hälso- och sjukvårdens aktörer, snabbare åtkomst till den information man behöver vid varje givet tillfälle och förbättrade tekniska stöd, ska det bli smidigare att arbeta i hälso- och sjukvården. Minskad dubbeldokumentation och mer tid för patientmöten och vård av patienter.

Hälso- och sjukvården i Sverige har varit tidig med att utveckla bra IT-tjänster och vi har länge varit föregångare. Många system har fått utvecklas utifrån enskilda specifika behov, men inte alltid för att fungera tillsammans med andra system.