Matt X. Richardson, Fil Dr. Senior forskare i hälso- och välfärdsteknik, MDH. Christina R Åkerman, Leg läkare, Med Dr. Ordförande i rådgivande nämnden EIT Health High Value Care Forum, Tomas Lindroth, Fil Dr., Göteborgs universitet.

Värdeskapande upphandling av hälso- och välfärdsteknik i Sveriges kommuner och regioner. Varför behövs ett evidensperspektiv?

Mälardalens Högskola bjuder in till webbinarium 6 maj 2021, kl. 15.00-16.00

Hur det ser ut med evidensperspektivet i upphandlingsprocesser för hälso- och välfärdsteknik i Sveriges kommuner och regioner?

Hälso- och välfärdsteknik är en drivkraft för hälsofrämjande och preventiva insatser samt kan bidra till bättre resursutnyttjande och bättre arbetsmiljö för personalen inom vård och omsorg. Utmaningen är att det finns oklarhet för teknikutvecklare och osäkerhet i upphandlingsprocesser hos kommuner och regioner. Detta bidrar till att HVT inte implementeras optimalt på ett sätt som ger nytta från olika perspektiv.  

Under webbinariet kommer följande att diskuteras:

  • Hur ser det ut med evidensperspektivet i upphandlingsprocesser för hälso- och välfärdsteknik i Sveriges kommuner och regioner?
  • Värdeskapande upphandling inom hälso- och sjukvård samt tankar kring digitala lösningar. Vad kan vi lära oss från andra EU länder?
  • Upphandling av digitala lösningar inom hälso- och sjukvård i olika regioner- var finns evidensen?

Medverkar gör:

  • Matt X. Richardson, Fil Dr. Senior forskare i hälso- och välfärdsteknik, MDH.
  • Christina R Åkerman, Leg läkare, Med Dr. Ordförande i rådgivande nämnden EIT Health High Value Care Forum
  • Tomas Lindroth, Fil Dr., Göteborgs universitet