värdig.se

Värdigt.se – kunskap, tankar och tips för en värdig äldreomsorg

Värdigt.se

Värdig.se har skapat en bank av redskap för ett värdigt liv för den som får ta del av eller arbetar inom äldreomsorgen. De som driver Värdigt.se har länge jobbat inom äldreomsorgen och delar med sig av sina tankar och erfarenheter.