Vem är orolig för ny teknik? Kommunals rapport

Vem är orolig för ny teknik?

En rapport om hur Kommunals medlemmar upplever introduktionen av teknik Kommunal har i rapporten “Vem är orolig för ny teknik?” frågat sina medlemmar frågor som bygger på en tidigare medlemsundersökning av det norska Fagforbundet. Rapporten bekräftar att introduktionen av ny teknik i form av digitala lösningar påverkar medlemmarnas arbeten. Det ställer i sin tur krav på ett livslångt lärande med kontinuerliga utbildningsinsatser där lagstiftarna, arbetsgivar- och fackliga organisationer har ett gemensamt ansvar.

Undersökningen visar att medlemmarna har hög motivation för kompetens- och yrkesutvecklingsinsatser. Men samtidigt saknar många arbetsgivare strukturer för genomförandet. Här har den Nordiska modellen, med sitt trepartssamarbete, en viktig roll för omställningen på arbetsmarknaden.

Ett webbinarium om rapporten med förbundsordförande Tobias Baudin och norska fagförbundet finns att titta på i efterhand (sändes 24 mars): Klicka här för att komma till webbinariet (24/3 kl. 10-10:45)