Vem ska betala priset för omsorgen om äldre?

Vem ska betala priset för omsorgen om äldre? – SNS

Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor?

Se SNS kunskaps sändning om ämnet.

Medverkande

Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid

Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare för anhöriga, Skellefteå kommun

Annika Sundén, docent i nationalekonomi och ledamot i Finanspolitiska rådet

Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister

Samtalet leds av Anna Norén, forskningsledare på SNS.