www.ansvarsfullteknik.se Kommittén för teknologisk innovation och teknik

Verktyg för ansvarsfull teknikutveckling

Ansvarsfull teknikutveckling är att tillämpa ett etiskt förhållningssätt vid utveckling, användning och spridning av ny teknik och att bidra till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Komet har tagit fram ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Metodbeskrivning  och referenser återges i rapporten.

Komet vill bidra med stöd i form av hjälp till självhjälp. Därför har Komet tagit fram ett verktyg för självutvärdering av ansvarsfull teknikutveckling. Rapporten ger en överblick av regelverk och olika typer av stöd. Rapporten ger också en metodbeskrivning  och referenser till grund för verktyget.